Klikosfera.pl-aukcje

Logowanie

Polityka prywatności

Usługi zawierają Treści należące do nas lub Treści do których posiadamy odpowiednie licencje. Te Treści są chronione przez prawa autorskie, znaki towarowe, prawa własności intelektualnej, międzynarodowe konwencje oraz inne prawa mające w tym przypadku zastosowanie. W związku z tym, treści te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane, podrabiane ani używane, w całości lub w części, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Zabronione jest także używanie nazw "Zakupoholicy.pl" , ani innych podobnie brzmiących nazw, znaków towarowych, logotypów, ani też innych elementów tworzących naszą markę.

1.Ochrona danych osobowych Użytkowników jest dla serwisu Zakupoholicy najważniejsza.

2.Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez serwis Zakupoholicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w celu świadczenia usług przez serwis Zakupoholicy.pl

3.Serwis Zakupoholicy wykorzystuje dane Użytkowników jedynie w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu.

4.Z zastrzeżeniem obowiązków przewidzianych przez przepisy prawa, Zakupoholicy nie udostępniają danych osobowych Użytkowników innym podmiotom.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu w aktualnym brzmieniu.

Infomacja o cookies